Новини

СО определи изпълнителите в търговете за изграждане на ВиК инфраструктура в осем района

Столичната община определи изпълнителите в обществените поръчките за изграждане на ВиК инфраструктура в осем района. Финансирането на дейностите е осигурено ОП „Околна среда“2014-2020. Търговете бяха обявени в края на месец април и са стойност 113 млн. лв. В доизграждането на канализационната мрежа на кв. „Драгалевци“ ще бъдат инвестирани 35 660 722,39 лв. без ДДС. За изпълнител е определено Обединение „Драгалевци 2021“ с участници в него „Трейс Груп Холд“ АД и Булстрой-монтажи ЕООД.  В доизграждането на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“ СО ще вложи 14 498 516,53 лв. без ДДС. Дейностите ще бъдат изпълнени от ДЗЗД „Симеоново Кем 2021“, в което  влизат „Климатроник“ ЕООД, „Маридел 2012“ ЕООД, „Еко Традекс Груп“ АД. Във ВиК инфраструктурата на район „Нови Искър“ се планира да бъдат инвестирани 20 530 177,20 лв. без ДДС. За изпълнител е определено ДЗЗД „Нови Искър 2021". Обединението е съставено от „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „Автомагистрали София“ ЕООД, „ПроИнфра“ ООД, „Сет Инженеринг“ ЕООД и „Зенит-Хидро“ ООД. С европейско финансиране ще продължи изграждането на ВиК инфраструктура в кв. „Суходол“. Там ще бъдат инвестирани 2 927 706,18 лв. без ДДС. За изпълнител е определена „Трейс Груп Холд“ АД. За доизграждането и реконструкцията на канализационна мрежа на гр. Банкя в кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне се отделят 28 888 517,48 лв. без ДДС. Поръчката се печели от Обединение „Гелар Каналстрой“. То е съставено от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, „Гелак“ ООД, „Ар Си Дизайн“ ЕООД, „Уотър Енвайро Проджект“ЕООД и „ПроИнфра“ ООД.  В канализационната мрежа на кв. „Обеля“ ще бъдат вложени 5 790 660,54 лв. без ДДС. Победител в търга е Обединение „Връбница М 2021“. То е съставено от „Маридел 2012“ ЕООД и „Еко Традекс Груп“ АД. За изпълнител на доизграждането на канализационната мрежа на кв. „Бенковски“ е определен „Строймонтаж“ ЕООД. Дейностите са на стойност от 3 343 882,85 лв. без ДДС. ДЗЗД „Лозенец 2021“ ще работи по изграждане на канализационната мрежа на кв. „Кръстова вада-Изток“. Стойността на дейностите е 2 275 039,56 лв. без ДДС. В ДЗЗД-то влизат „Гелак“ ООД, „Ивкомплект“ ЕООД, „Дикрас“ ООД.