Новини

МРРБ: България ще продължи да работи за по-чисти и зелени градове

България ще продължи да работи за по-чисти, зелени и устойчиви градове в съответствие с принципите и стратегическите документи на Градския дневен ред на Европейския съюз. Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който участва в неформалната онлайн среща на министрите по градските въпроси в Словения, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Участниците във форума приеха споразумение, известно като Споразумението от Любляна, което не само утвърждава, но и надгражда досегашните стратегически документи – Пакта от Амстердам от 2016 г. и Лайпцигската харта.

Зам.-министър Шишков приветства приемането на документа. В изказването си пред форума той подчерта, че Споразумението ще бъде отправна точка за устойчивото и балансирано градско развитие през следващите години, базирано на новите технологии и дигитализацията.

Приоритетни теми за България са справянето със замърсяването на околната среда, подобряване на достъпа до обществени услуги и жилища, намаляване на социалните неравенства, справянето с проблемите на интензивния градски трафик и липсата на подходяща техническа инфраструктура

Стремим се да решаваме проблемите в съответствие с принципите на Новата Лайпцигска харта от 2020 г. чрез интегрирани мерки, партньорство със заинтересованите страни, многостепенно управление и инвестиции спрямо нуждите на територията. Считаме, че е важно да се съсредоточим към изпълнение на съществуващите партньорства и постигане на видими резултати, каза зам.-министърът.

Иван Шишков допълни, че повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд е от ключово значение. За изпълнението на тези цели страната ни разчита на над 900 млн. евро по Механизма за възстановяване и устойчивост. Отделно по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., финансирана от фондовете на ЕС, е предвиден ресурс от 1,723 млрд. евро за реализация на дейности за устойчиво развитие на градовете и регионите. Част от тези средства ще могат да се използват за подобряване на жилищния фонд. Ще могат да се реализират и проекти за изграждане на „зелена“ инфраструктура, общински жилища и благоустрояване на цели квартали. 

Градският дневен ред на ЕС бе създаден с Пакта от Амстердам през 2016 г. и се базира на широки партньорства в 12 области между представители на държавите членки, градските власти, ЕК, управляващи органи на оперативни програми, ЕИБ и други. България участва в четири от тях чрез 3 български града – София (по темата „Дигитален преход"), Бургас (по темата „Градска мобилност") и Габрово (по темата „Иновативни обществени поръчки"), както и чрез едно министерство - на околната среда и водите, по темата „Адаптиране към климата". Наскоро в партньорство бе включена и община Казанлък, която ще работи в областта на културното наследство.

Споразумението от Любляна предвижда за бъдат включени четири нови приоритетни теми за партньорство. Това са: „Градове на равенството“, „Храна“, „Озеленяване на градовете“ и „Устойчив туризъм“. Работата по две от тях – „Озеленяване на градовете“ и „ Устойчив туризъм“, ще започне през 2022 г.