Новини

Силвия Георгиева бе утвърдена за ръководител на екипа на НСОРБ за втори мандат

На днешното си заседание членовете на УС на НСОРБ приеха отчета на изпълнителния директор и административния екип на организацията за периода 2018 – 2021 г. Съгласно чл.10, ал.1 от Устава на НСОРБ изпълнителният директор е един от четирите органа за управление на организацията. Неговите функции са подробно разписани в чл.28, ал.1. от Устава, а процедурата по удължаване на договора му за управление – в Правилника за дейността на НСОРБ.

Паралелно с отчета за дейността членовете на УС на НСОРБ приеха и програмата за управление за периода 2022 – 2025 г. и единодушно потвърдиха положителната си оценка за работата на изпълнителния директор Силвия Георгиева. Нейният първи мандат начело на организацията бе определен като изключително успешен и УС прие с положителна оценка работата на изпълнителния директор на НСОРБ през мандат 2018 – 2021 и реши да удължи договора за управление за още 4 години.

 

Даниел Панов, председател на УС и кмет на Велико Търново: „Благодаря на изпълнителния директор и на целия екип за свършеното. Прогресът в работата на организацията е видим, осезаемо е надграждането в дейността на сдружението. Прави впечатление иновативността през последните години, тя характеризира и програмата за периода до 2025 г. Работата на НСОРБ стана много по-открита и експертизата на Сдружението е търсена често от други неправителствени организации, министерства, политици при формирането на позиции по политики, свързани с общините.“

Донка Михайлова – заместник-председател на УС, кмет на Троян:  „Спомних си конкурса преди 4 години, когато трябваше да изберем нов изпълнителен директор на НСОРБ. Членовете на комисията имахме тревога, защото след един толкова силен и силов ръководител като г-жа Гинка Чавдарова и след толкова продължителното управление, беше ясно, че Сдружението го чака труден период на адаптация към нов модел на работа. Спокойно можем до кажем, че не сгрешихме със своя избор. Всички усетихме солидната подкрепа на Сдружението по време на извънредното положение. Програмата за управление е добра основа и за диалог и за работа оттук нататък. Предстои ни предизвикателството децентрализация – тема, която излиза на преден план и в преговорите за ново правителство“.

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община„Писъединявам се към оценката на колегите за работата на Силвия Георгиева и нейния екип. НСОРБ се разви като фактор в представянето и защитата на общините. Поздравления и към целия УС, защото успехите на сдружението се дължат на работата на всички. Надявам се Силвия Георгиева  и в бъдеще да продължи да работи със същия ентусиазъм. Да запази „меката ръкавица“, която успява да стовари много силно на някои маси и бюра, когато води преговори за интересите на общините. Надявам се в новия мандат общините сериозно да поставим въпроса за важността в законодателството да бъде отразена споделената отговорност на всички институции, не само на кметовете, за опазване чистотата на атмосферния въздух.“

Златко Живков – член на УС, кмет на Монтана: „Радвам се за успеха през последните 4 години и нито за миг не съм съжалил за своето решение. В новите условия екипът доказа, че е натрупал капацитет за работа. През последните години, особено през 2021-ва, постигнахме резултати, особено в бюджетната сфера, каквито не са били постигани през този век, при това в интерес на всички 265 общини. Заслугата за това в голяма степен е на изпълнителния директор и на екипа на Сдружението. Предстои ни сложен период и много по-сериозни задачи. Най-голямото предизвикателство е да вземем правилното решение и да изготвим добре обосновани предложения във връзка с финансовата децентрализация. Хората искат да усетят промяната там, където живеят, затова в този процес трябва да участват всички общини на равноправен принцип“.

Иво Димов – заместник-председател на УС, кмет на Димитровград:  „Постигнахме много, чака ни още много работа. И по законодателните промени, и по ПВУ и по куп други проблеми, които стоят пред общините. Аз съм оптимист, защото мисля, че всички заедно ще успеем да се преборим за най-доброто, което заслужават общините. Успех на Силвия Георгиева и на екипа на НСОРБ!“

Владимир Георгиев – член на УС, кмет на СамоковЗадачата, която имаше С.Георгиева беше особено сериозна. Тя успя да преодолее всички препятствия, да надгради по нов и модерен начин работата на НСОРБ. Убеден съм, че заедно ще можем да направим и следващите важни и решителни стъпки в развитието на местното самоуправление“.