Новини

Стартира официалната кампания по интеграционното тестване за свързване на Търговския регистър с BRIS

Стартира официалната кампания по интеграционното тестване за свързване на Търговския регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS. Това е първият от общо трите финални тестови етапа, които Агенция по вписванията трябва да премине, съгласно Концепцията за интеграционно тестване на Европейската комисия за свързване на Търговския регистър с BRIS.

След успешното преминаване на трите тестови етапа, българският Търговски регистър ще може успешно да се свърже с BRIS в началото на 2022 г.

Тестването ще се проведе от 6 до 10 декември 2021 г., за което Агенция по вписванията е изпратила официална заявка до работната група по BRIS към Европейската комисия. Този етап се изпълнява самостоятелно от всяка държава-членка, в съгласуван график с работната група по BRIS към Европейската комисия в тестовата платформа.

Това е и поредна стъпка към свързването на търговския регистър с BRIS през последните пет месеца.