Новини

БСП с предложение за 700 лв. минимална заплата и 9 % ДДС за храни и лекарства

БСП предлага 700 лв. минимална заплата и 9% ДДС за храни и лекарства Въвеждане на семейно подоходно облагане и 6 500 лева за второ и трето дете

„Икономическата политика има два основни стълба - парична и фискална. Ние правим следния извод - фискалната политика, специално за България, е още по-важна от при останалите членки на ЕС. Когато обсъждаме фискалната политика задължително, както при всички политики от БСП, сме последователни и искаме това да става на основата на сравнителен анализ от нашите партньори - какво правят те в областта на фискалната политика, какви са спецификите на България, какво трябва да вземем от тях, и какво трябва да пречупим през нашата конкретна действителност." Това заяви проф. Румен Гечев, избран за депутат от БСП в 47-то Народно събрание, по време на преговорите за постигане на коалиционно споразумение на тема "Финанси".

По думите му основните показатели, обект на обсъждане, ще бъдат делът на бюджетните разходи в БВП, респективно от бюджетния дефицит и държавният дълг.

По отношение на бюджетните разходи левицата е "за" поддържане на дял на бюджета в БВП - приходи и разходи минус съответния дефицит. „Последните години в България се провеждаше политика на необяснимо свиване на бюджета в БВП до 34%, при положение, че в повечето страни той е около 45%. Ние считаме, че увеличението трябва да стане много внимателно. То трябва да стане чрез политика, свързана именно със стимулиране на растежа и осигуряване на устойчиво развитие", обясни проф. Гечев.

По отношение на бюджетния дефицит той коментира, че в условията на криза развити пазарни икономики рязко увеличават бюджетните си разходи, но у нас това крие рискове за финансовата система. „Ние бихме подкрепили равнища на бюджетен дефицит за 2022 г., както се предвижда от 4-4.5%", поясни той.
По отношение ДДС социалистът обясни, че при разработването на система на контрол, трябва да се направят внимателни разчети дали и при какви условия
България може да въведе диференцирана ставка ДДС. По думите му нашата страна и Дания са единствените, които я нямат.

Орлин Ваташки, член на Националния съвет на БСП, изложи конкретните предложения и разчети на левицата в сектор "финанси":
- В частта контрол искаме да заложим повишаване събираемостта на приходите, не увеличаване на данъците в държавата;
- Намаляване на ДДС ставката от 20% на 9% за лекарства и храни от първа необходимост. Това би струвало около 300 млн. лв.;
- Увеличаване на минималната работна заплата - не по-малко от 700 лева от началото на 2022 г. Като допълнение тя да се изчислява като процент от средната работна заплата в страната от преходната година между 45 и 50%;
- Въвеждане на семейно подоходно облагане и въвеждане на необлагаем минимум на един от родителите за сума от 550 лева за всяко дете до навършване на 18 години. Това ще струва около 845 млн. лв.;
- 6 500 лева еднократна помощ за всяко второ и трето дете, при условие, че един от родителите се е осигурявал поне 24 месеца назад. Това ще обхване около 9 000 родители и ще струва около 171 млн. лв. годишно;
- Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години. Това ще струва около 121 млн. лв.;
- Осигуряване на безплатни детски градини и ясли, което ще струва около 100 млн. лв.