Новини

ВиК – Шумен възстанови дълбок сондаж №1 „Средковец“

Съоръжението гарантира сигурност на водоподаването във водоснабдителната система за с. Средковец, с. Гусла, с. Браничево, с. Загориче в община Каолиново ВиК - Шумен завърши възстановяването на дълбок сондаж №1 „Средковец" като изпълни дейности по укрепване на конструкцията на сондажа, отстраняване на неработещото оборудване и монтиране на нов помпен агрегат. Дейностите са част от
инвестиционната програма на ВиК - Шумен за 2021 г.

Дълбок сондаж №1 „Средковец" е един от двата водоизточника във водоснабдителна система „Средковец", от която се водоснабдяват повече от 4 хиляди жители от населените места в община Каолиново - с. Средковец, с. Гусла, с. Браничево, с.Загориче.

Дълбок сондаж №1 е изграден и въведен в експлоатация през 1977 г. През годините на експлоатация на съоръжението земната основа около устието му е силно обрушена, а конструкцията на сондажа е застрашена от компрометиране, поради което се налага преустановяване на ползването му. В резултат на преустановената експлоатация на водоизточника, водоподаването към населените места се осъществява само от дълбок сондаж №2 „Средковец", а системата остава без резервен водоизточник и с недостиг на допълнителни водни количества в случай на необходимост.

„Тези дейности ще осигурят възможност отново да се извършва водовземане от съоръжението и да се гарантира по-сигурно водоподаване във водоснабдителната система за с. Средковец, с. Гусла, с. Браничево, с. Загориче в община Каолиново", каза Стоян Владимиров, гл. инженер на ВиК - Шумен. И допълни: „Въпреки ограничения ресурс, продължаваме да инвестираме за решаване на проблеми, натрупвани през годините, които чувствително ще подобрят услугите за жителите на тези населени места".

Cross.bg