Новини

Има такъв народ предлага план за капиталова подкрепа на българския бизнес за възстановяване от пандемията

"Има такъв народ" представиха своите цели и мерки по линия на фискалната политика в преговорите с другите политически формации - "БСП за България", "Продължаваме Промяната" и "Демократична България". Един от техните представители в разговорите, Любомир Каримански отбеляза, че е от изключителна важност при изготвяне на фискалната програма да има ясно дефинирани приоритети на правителството, тъй като без тях трудно може да се направят каквито и да било изчисления и сметки.

По думите му трябва да се цели осигуряване на фискална устойчивост и повишаване ефективността на правителството при управление на националния и секторния растеж.
Каримански представи идеята на партията да се направи план за капиталова подкрепа на българския бизнес с цел възстановяване от пандемията чрез грантови схеми, финансови инструменти и други. Също така предложи разпоредителите на бюджетни средства да измерват ефекта от своите дейности, като се акцентира върху резултатите от тях.

От ИТН настояха и за спазване принципа на програмно бюджетиране и възможност за прекратяване на програми, които не постигат заложените цели. Те акцентираха и на нуждата от фискална дисциплина. Отбелязаха още и нуждата правителството да има конкретен ангажимент за връщането у нас на българите в чужбина. Както и да се въведе проследяване цените на приоритените стоки и услуги след въвеждане на еврото.

Деляна Пешева, друг представител на партията в преговорите, посочи, че бюджетът трябва да бъде по-балансиран, като се подобри контролът в разходната и приходната част. Както и дефицитът в бюджета за 2022 г. да не бъде повече от 3.5 процента. Тя призова още за автоматизация и стандартизация на процесите в публичната администрация.

От ИТН се застъпиха още за контрол и мониторинг на обществените поръчки, преразглеждане на концесионните договори. Друг техен акцент беше въвеждане на финансова децентрализация. Партията настоява още за стимули за работещите родители, да се се редуцира ДДС ставката за храни от малката потребителска кошница, а също и да се преразгледат възможностите за данъчни облекчения при дарения.

Cross.bg