Новини

Необходимо е НАП да създаде единна система за следене на плащанията

Създаване на единна система за следене на плащанията по различни данъци, такси и други, се съгласиха преговарящите експерти от "Продължаваме промяната", "Демократимна България", Има такъв народ и БСП за определяне на приоритети по тема "Финанси" в коалиционното споразумение. Например, в МВР при издаване на свиделство за правоуправление се следи дали имаш задължения към МВР, които трябва да си платиш, преди да си вземеш документа. При искане на данъчна оценка, общината си взема таксата за тази услуга, но не следи дали човекът е платил всички свои публични задължения.

Премахване на дублиращи се структури, оптимизиране на персонала и създаване на служби за споделени услуги, се прие. Предвиди се извършване на анализи на персоналния състав на държавните ведомства в шестмесечен срок и за оптимизиране на състава на служителите. Целта е постигане на 15% съкращение на персонал в публичната администрация.

Преразглеждане на Закона за публичните предприятия с цел засилен контрол върху дейността им ще има, записаха експертите.

Преглед на законодателството и вътрешната структура на надзорния орган и фондовата борса за контрол на капиталовия пазар. Това ще се случва през първата половина на следващата година. Парламентарна дискусия може да подкрепи процеса на анализа.

Предвиди се анализ на възможността за листване на държавни компании на фондовата борса, но според финансовото и бизнес състояние на всяко едно от тях и перспективите пред тях и сектора, в който работят.

Cross.bg