Новини

Кметът на Троян подписа договори за изграждане на Многофункционална спортна зала в Троян

Кметът на Троян Донка Михайлова подписа договори за изграждане на Многофункционална спортна зала в Троян. Чрез тях ще бъде изградена първата фаза от строителството на обекта, включваща трафопост и външно ел. захранване 20Кv, външна канализация на обекта и подпорна стена. Финансирането за тази първа фаза е в рамките на осигурено финансиране от държавния бюджет. Изпълнители, след проведени процедури по ЗОП, са „Мирчев Електрик“ ЕООД - Троян и „Вертикал 90“ ЕООД – Габрово. Дейностите на терен се очаква да започнат в първите дни на новата година.