Новини

Продължава асфалтирането на улици в населените места на община Видин

Продължава асфалтирането на улици в населените места на община Видин. Ремонтни работи на пътната настилка се извършват в град Дунавци. Предвидено е асфалтиране на четири улици. Инж. Денислав Стаменов, старши експерт „Улична и пътна мрежа“ в Община Видин обясни, че досега такива дейности са приключили вече в селата Иново, Покрайна, Градец, а оттук нататък следват Кутово, Гомотарци и Каленик. И там ще бъдат ремонтирани основни участъци, които се използват от жителите на населените места.
Завършено е заложеното асфалтиране на по-голямата част от междублоковите пространства в жилищните квартали на Видин и на улици в града. Работата продължава съобразно метеорологичните условия. Инж. Стаменов припомни, че общата сума, предназначена за тази цел, е в размер на 2 750 000 лв. Парите са отпуснати на Общината в края на миналата година с Постановление на Министерския съвет. От общинския бюджет за асфалтиране в населените места извън град Видин са предвидени 450 000 лв.
Кметът на Дунавци Димчо Скорчев изрази удовлетворението си, че за първи път от десет години насам се извършва асфалтиране на такова голямо пространство от уличната мрежа в града. Той отправи благодарност към кмета на Общината д-р Цветан Ценков и към неговия екип за това, което се случва, както и към фирмата изпълнител за успешната работа.