Новини

Над 800 е-услуги са достъпни на Портала egov.bg на ДАЕУ

На Портала egov.bg на Държавна агенция „Електронно управление“ са публикувани 823 електронни административни услуги, достъпни по един и същи начин, по всяко време и от всяка точка по света. Само за една седмица - от 22 до 29 ноември 2021 г. през Портала са заявени 1180 е-услуги, като най-често използваната услуга е освобождаване от такса смет.

За да заявявате услуги и да имате достъп до информация е необходимо да имате електронен идентификатор (КЕП, мобилен КЕП, ПИК на НАП), като мобилен КЕП може да ви бъде издаден през интернет в рамките на минути, за което е необходима лична карта, мобилен телефон и желание от Ваша страна.

    През 2021 г. на Портала са публикувани 423 е-услуги, разработени от ДАЕУ. Най-често заявяваните услуги през тази година са към Агенцията за социално подпомагане (АСП) - отпускане на еднократна помощ за ученици в първи и осми клас – 5 200 пъти. През 2021 г. с цел намаляване на административната тежест за гражданите отпадна задължението на заявителите на услуги към АСП да представят допълнителни документи, които се изискват, като те се набавят по служебен път. Това спестява на гражданите време, разкарване по различни администрации и събиране на необходимите документи и справки.

По електронен път през Портала egov.bg са достъпни 189 услуги на всички общини в България. Всички общински администрации са присъединени към Единния модел за заявяване, заплащане и получаване на електронни административни услуги, като към всяка община в страната, може да бъде заявена и платена всяка една общинска услуга. Необходимо е гражданите да имат персонален профил в „Моето пространство“ на Портала и квалифициран електронен подпис. Услугите могат да бъдат заявени както с физически, така и с мобилен електронен подпис.

До момента са присъединени 465 администрации, от които - 33 от централна администрация, 27 от областна администрация, 301 от общинска администрация и райони към тях и 104 от специализирана териториална администрация.