Новини

Президентът Румен Радев: Последователните социално-икономически политики са необходимост за преодоляване на демографската криза

Последователните социално-икономически политики, ориентирани към младите и уязвимите, са необходимост за преодоляване на демографската криза в България. За да постигнем демографска устойчивост, трябва да създадем благоприятна среда, която разкрива перспективи за развитие на младежите и всички уязвими социални групи. Това заяви държавният глава Румен Радев, който днес на „Дондуков“ 2 се срещна с д-р Наталия Канем, заместник-генералния секретар на ООН и изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението. На срещата присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.

 

Срещата се състоя преди домакинството на България на международна конференция, посветена на демографската устойчивост, с участието на представители на страни от Европа и Централна Азия, която ще се проведе под патронажа на държавния глава Румен Радев.  Българският президент отличи значимия принос на Фонда на ООН за населението за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН с хоризонт до 2030г.

 

„България е сред страните със сериозни демографски проблеми, които произтичат от емиграцията на много млади хора и последващо отчитане на високи нива на застаряване на населението в страната“, заяви президентът Радев. По думите на държавния глава модернизацията на българската икономика, повишаването на качеството в образованието, гарантирането на сигурността на гражданите и възвръщането на чувството за справедливост в обществото, са сред най-важните стъпки за преодоляване на предизвикателствата в демографско отношение.

 

Д-р Наталия Канем открои различни предизвикателства пред България, както и усилията на институциите да поставят във фокуса на общественото внимание проблемите пред устойчивото демографско развитие. Тя оцени високо и инициативите на президентската  институция, насочени към оказването на подкрепа за млади хора в неравностойно положение и осигуряване на достъп до своевременно лечение и специализирана помощ за нуждаещи се деца.