Новини

ОИСР намали прогнозите си за световния икономически растеж през тази година

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие намали прогнозите си за глобалния икономически растеж за 2021 г. , включително за водещи икономики като тези на Съединените щати, еврозоната и Китай. ОИСР вече очаква глобалният БВП да нарасне през 2021 г. с 5,6% при предишна оценка за 5,7%, като същевременно продължава да очаква забавяне на растежа през 2022 г. до 4,5 на сто и до 3,2% през 2023 г. "Глобалното възстановяване продължава, но инерцията му е отслабнала и става все по-небалансирана", се отбелязва в доклада, като се добавя, че "наред с натиска върху разходите заради проблемите с веригите на доставки в производство и увеличаването на цените на храните, дисбалансите на енергийния пазар са ключов фактор, стимулиращ инфлацията във всички икономики". Коментирайки инфлацията, ОИСР посочи, че очаква инфлацията на потребителските цени да започне да намалява през следващата година. ОИСР очаква икономиката на САЩ да нарасне през тази година с 5,6% при предишна прогноза за 6 на сто, преди растежът да се забави догодина до 3,7% (под 3,9% предишна оценка). За еврозоната се очаква нарастване на БВП през 2021 г. с 5,2% при предишна оценка от 5,3% и забавяне на растежа до 4,3% през 2022 г. (под 4,6% предишна оценка). Китайският БВП пък се очаква да се увеличи през тази година с 8,1%, а не са 8,5%, според предишната прогноза  на ОИСР, преди икономическият растеж да се забави до 5,1% (под предишна оценка за 5,8%).