Новини

В Бургас ще се проведат деветнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Годишното информационно събитие за 2021 г. на ОПРР

Утре, 2 декември /четвъртък/, ще се проведе деветнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Приветствие към членовете на Комитета ще отправи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на програмата Нина Стоименова. В КН ще вземат участие и представители на DG Regio на ЕК.

В рамките на заседанието ще бъде представена информация за актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., постигнатите резултати в изпълнението на договорите по ОПРР, както и актуални данни за подготовката за новия програмен период 2021-2027 г.

Комитетът за наблюдение ще се проведе в гр. Бургас, Културен дом на Нефтохимика – площад „Тройката“ № 1. Началото е в 9.30 ч., като регистрацията на участниците започва в 9.00 ч.  

На 3-ти декември /петък/ от 11 ч. в град Бургас ще се проведе и Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., за 2021 г., което ще се състои в Центъра за съвременно изкуство и библиотека – ул. „Оборище“ 49-51 в Бургас.