Новини

Global Gateway - стратегията на Европейския съюз за насърчаване на устойчивите връзки по света

Европейската комисия и върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност стартират „Глобален портал“ (Global Gateway) – новата европейска стратегия за насърчаване на интелигентни, чисти и сигурни връзки в областта на цифровите технологии, енергетиката и транспорта и за укрепване на здравните, образователните и научноизследователските системи в целия свят. Това означава устойчиви и надеждни връзки, които работят за хората и планетата за справяне с най-неотложните глобални предизвикателства – от изменението на климата и опазването на околната среда до подобряването на здравната сигурност и повишаването на конкурентоспособността и световните вериги на доставки. "Стратегията „Глобален портал“ цели да мобилизира до 300 милиарда евро за инвестиции между 2021 и 2027 г., които да подкрепят глобалното възстановяване, като се вземат предвид нуждите на нашите партньори и собствените интереси на ЕС", посочват от комисията.