Новини

Ремонтират спортна площадка във II СУ "Професор Никола Маринов", гр. Търговище

Проект на Община Търговище за ремонт на спортна площадка във II СУ "Професор Никола Маринов" гр. Търговище е одобрен за финансиране по съвместната Годишна програма на министрите на образованието и науката и на младежта и спорта. Близо 50 000 лв. ще бъдат отпуснати на Общината за асфалтиране на една от площадките в двора на училището, която е с площ от 1,7 дка. Там ще бъдат разчертани нови игрища за футбол, баскетбол и волейбол. Ще бъде монтирано и ново оборудване за практикуване на посочените спортове.
Съгласно изискванията на програмата, всяка Община можеше да кандидатства само с едно проектно предложение. Местната администрация взе решение след отправени запитвания до общинските учебни заведения и направен анализ на нуждите на всяко от тях. Основен мотив при избора на II СУ е, че това е едно от най-големите училища в общината и областта. В него се обучават 1168 деца.
През 2021 г. програмата се финансира с 4 млн. лв. от постъпленията от хазарт. Основание за това е Законът за хазарта, според който не по-малко от 10 % от приходите отиват за поддръжка, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.
През тази година одобрени за финансиране по програмата са общо 8 проекта.