Новини

Започна изграждането на новия корпус на СДЯ 31 в София

Започна изграждането на новия корпус към Самостоятелна детска ясла №31 "Палавници" в район "Красно село". Проектът предвижда изграждане на помещения за 2 нови групи деца.
Старата сграда на детското заведение е строена през 1962 г. и в момента там се отглеждат и възпитават 4 групи деца от 10- месечна до 3-годишна възраст.
До няколко дни ще започне наливането на основите на новия корпус и на СДЯ 35 в район "Триадица". Там се предвижда изграждане на помещения за 4 нови групи деца и физкултурен салон.