Новини

Международната организация по миграция отбелязва 70 г. от създаването си

70 години от създаването на Международната организация по миграция (МОМ) се честват днес, 5 декември 2021 г.
Организацията, основана първоначално като Междуправителствен комитет по европейска миграция, вече 70 години е водеща междуправителствена организация в областта на миграцията. От 2016 г. e включена в системата на ООН. В МОМ членуват 170 държави, сред които и България. Други 8 са със статут на наблюдатели. Седалището на МОМ се намира в Женева, Швейцария. Организацията има офиси в над 100 държави.
МОМ осъществява активно сътрудничество с правителствените институции, междуправителствените организации и неправителствения сектор. Работата на организацията е посветена на насърчаването на системното и хуманно управление на миграцията, международното сътрудничество по въпросите на миграцията, оказване на хуманитарна помощ на мигранти в нужда, включително на бежанци и вътрешно разселени лица.
България е член на МОМ от 1994 г. През 2000 г. влиза в сила Споразумението за сътрудничество между България и МОМ. Мисията на организацията в България и българското правителството имат обща цел да насърчават развитието и осъществяването на политики, отговарящи на съвременните миграционни предизвикателства и целящи постигане на оптимален баланс между спазването на принципите на свободно движение на хора, противодействието на нередовната миграция и защитата на правата на мигрантите.
България разчита МОМ и занапред да остане ангажирана със справянето с най-актуалните проблеми в областта на миграцията, в това число с нелегалната миграция и трафика на хора, с използването на миграционните и бежански потоци за политически цели, връщането на нелегално пребиваващите и реинтеграцията в техните страни на произход.