Новини

Продължават проверките на строителни обекти за замърсяване

От началото на седмицата до днес са извършени над 200 проверки на обекти, потенциални замърсители на атмосферния въздух. Целта е да се ограничат източниците на замърсяване на въздуха, а контролът е ежедневен. Това каза Николай Кючуков – н-к „Контрол на замърсяването от строителни обекти“ към Столичния инспекторат. 

В днешния ден са проверени 14 строителни обекта в районите „Студентски“, „Витоша“ и „Лозенец“. Съставени са 3 акта на строителни фирми за установени нарушения.

От началото на седмицата  общо са извършени 158 проверки на строителни обекти за замърсяване от строителство на публично-общински площи. За установени нередности са съставени 21 акта, от които 8 са  на технически ръководители на обекти и 13 на юридически лица.  Най-честите нарушения са липса на устройства за измиване на гумите на камионите, превоз на насипни товари и земни маси без покривало и разполагане на строителни материали извън обекта. 

Направени са 45 проверки в автосервизи, пунктове за смяна на масла, цехове за мебели и други, както и в частни имоти за начина на отопление и недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Също така е извършен и последващ контрол на 5 обекта с установени предишни нарушения, като отопление с отработени масла или остатъчни материали от мебелните плоскости.  Констатирано е, че след наложените санкции за отопление обектите са преминали на дърва или пелети.

Проверките са извършвани в районите „Студентски“, „Витоша“, „Слатина“, „Красна поляна“, „Триадица“ , „Лозенец“, „Овча купел“ , Младост“ .