Новини

Нова програма на Националния гаранционен фонд и Черноморската банка осигурява 150 млн. лв. за малкия и средния бизнес в условията на криза

Споразумение за нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и средния бизнес в България в условията на пандемията от COVID-19 беше подписано между Националния гаранционен фонд (НГФ) от Групата на Българската банка за развитие и Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). Програмата ще осигури свеж ресурс от 150 млн. лв. на стотици малки и средни предприятия от различни сектори при облекчени изисквания за обезпеченост и по-ниски лихвени нива. Тя ще се реализира през търговските банки, като ще гарантира 80% от предоставените кредити. Това е първият съвместен гаранционен инструмент за споделяне на риска между двете институции и първият със споделена гаранция в портфейла на Националния гаранционен фонд. Подписите си под споразумението поставиха изпълнителният директор на НГФ Тодор Тодоров и президентът на ЧБТР Дмитрий Панкин. На събитието присъства и заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър. Програмата ще засили стратегическото партньорство на Черноморската банка за търговия и развитие с Българската банка за развитие. Предстои Националният гаранционен фонд да изпрати покани до всички банки в България, а гаранционният лимит ще се разпредели според подадените заявления. Срокът за включването им е следващите две години. Гаранцията ще остане валидна още 36 мeсеца след изтичането му.