Новини

КПКОНПИ бе приета за постоянен член на Мрежата за почтеност

КПКОНПИ бе приета за постоянен член на Мрежата за почтеност (Network for Integrity). Организацията е създадена от Върховния орган за прозрачност на обществения живот на Република Франция (HATVP) в Париж през декември 2016 г. и понастоящем 14 държавни институции от различни страни са нейни постоянни членове, а други са със статут на наблюдатели. Всички членове на Мрежата не са част от съдебната власт и изпълняват функции, свързани с прозрачността, етиката и интегритета на държавните служители. Сред целите на организацията са конкретни взаимодействия и насърчаване на добри практики в противодействието на корупцията, както на равнището на различните представени държави, така и на международно ниво.

Комисията е поканена да се присъедини към Мрежата за почтеност от Върховния орган за прозрачност на обществения живот на Република Франция. След процедура по кандидатстване и положителен вот от всички членове на Мрежата, КПКОНПИ получи статут на постоянен член по време на председателството на организацията през 2021 г. от Националната агенция за почтеност на Румъния.

Сред членовете на Мрежата за почтеност са Върховният орган за прозрачност на обществения живот на Република Франция (HATVP), Комисията за разрешаване на конфликт на интереси на Република Хърватска (CRCI), Бюрото за превенция и борба с корупцията на Република Латвия (KNAB), Националната агенция за превенция на корупцията на Украйна (NACP), Националната агенция за почтеност на Румъния (ANI), Националният антикорупционен център на Република Молдова (NAC), Генералният секретариат за борба с корупцията на Република Гърция (GSAC), Бюрото за държавна служба на Република Грузия (CSB), Стандарти в Комисията за публични длъжности на Република Ирландия (SIPOC) и др.

През м. юни 2021 г. КПКОНПИ бе приета за член и на Европейската мрежа на органите за интегритет и сигнализиране на нередности (NEIWA). Мрежата е създадена по инициативата на Службата за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на Кластво Нидерландия през пролетта на 2019 г. Към настоящия момент в NEIWA членуват 27 организации от 22 държави, част от които са: Министерство на правосъдието - Централна прокуратура за проследяване на икономически престъпления и корупция (Република Австрия)Федерален омбудсман (Кралство Белгия)Министерство на правосъдието; Отдел „Конфликт на интереси и борба с корупцията“ (Чешка република)Министерство на правосъдието, Естонски отдел за наказателна политика (Република Естония)Министерство на правосъдието (Република Финландия)Федерално министерство на вътрешните работи, строителство и общност (Федерална република Германия)Федерално министерство по икономически въпроси и енергетика (Федерална република Германия)Национален орган за прозрачност (Република Гърция)Комисар по основните права (Република Унгария)Комисия за превенция на корупцията (Република Словения) и др.

Срещите и взаимодействието с институциите, членуващи в NEIWA, дават възможност за улесняване на процеса по въвеждане на Директива 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно защита на лицата подаващи сигнали за нарушения на законодателството на ЕС.

КПКОНПИ е постоянен член на Мрежата на органите за превенция на корупцията /Network of Corruption Prevention Authorities – NCPA/, на Балканската неформална междуведомствена мрежа за управление на активи (BAMIN),както и наЕвропейски партньори срещу корупцията(EPAC) и Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията (EACN).