Новини

ЕС засилва защитата срещу икономическата принуда

Днес Европейската комисия предложи мощен нов инструмент за противодействие на използването на икономическа принуда от трети държави. Този правен инструмент е в отговор на факта, че през последните години ЕС и неговите държави членки се превръщат в цел за умишлен икономически натиск. С новия инструмент се укрепва инструментариума на ЕС и ще се позволи на ЕС да се защитава по-добре на световната сцена.

Целта е да се възпрат държавите от ограничаване или заплаха от ограничаване на търговията или инвестициите с цел промяна на политиката в ЕС в области като изменението на климата, данъчното облагане или безопасността на храните. Инструментът за борба с принудителните действия е предназначен да намали напрежението и да предизвика прекратяване на конкретни принудителни мерки чрез диалог като първа стъпка. Всички ответни мерки, предприети от ЕС, ще се прилагат само като крайна мярка, когато няма друг начин за справяне с икономическите заплахи, които могат да бъдат под много форми. Те варират от използваните от някои държави явни инструменти за принуда и търговска защита срещу ЕС през избирателни гранични проверки или проверки за безопасност на храните на стоки от дадена държава от ЕС до бойкоти на стоки с определен произход. Целта е да се запази законното право на ЕС и на държавите членки да вземат политически решения и да се предотврати сериозна намеса в суверенитета на ЕС или на неговите държави членки.

Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Валдис Домбровскис заяви: Във времена на нарастващо геополитическо напрежение търговията все повече се превръща в оръжие и ЕС и неговите държави членки стават обект на икономически заплахи. Нуждаем се от подходящите инструменти, за да реагираме. С настоящото предложение изпращаме ясно послание, че ЕС ще бъде твърд в защитата на своите интереси. Основната цел на инструмента за борба с принудителните действия е да играе роля на възпиращ фактор. Но сега имаме на разположение повече инструменти, когато е необходимо да действаме. Този инструмент ще ни позволи да отговорим на геополитическите предизвикателства през следващите десетилетия, като запазим Европа силна и гъвкава.

С този нов инструмент ЕС ще може да реагира на случаи на икономическа принуда по структуриран и единен начин. Специална законодателна рамка гарантира предвидимостта и прозрачността и с нея се подчертава, че ЕС се придържа към основан на правила подход, включително в международен план.

ЕС ще работи пряко със съответната държава, за да се сложи край на икономическите заплахи. Ако икономическите заплахи не бъдат прекратени незабавно, новият инструмент ще позволи на ЕС да реагира бързо и ефективно, като предоставя индивидуализиран и пропорционален отговор за всяка ситуация от налагане на мита и ограничаване на вноса от въпросната държава през ограничения върху услугите или инвестициите до мерки за ограничаване на достъпа на държавата до вътрешния пазар на ЕС.

Контекст

Предложението на Комисията е резултат от исканията на Европейския парламент и на редица държави членки. Това беше признато в съвместна декларация на Комисията, Съвета и Европейския парламент относно инструмент за възпиране и противодействие на принудителните действия от страна на трети държави, издадена на 2 февруари. Тя беше разработена след задълбочена обществена консултация на равнище ЕС (включително оценка на въздействието), в рамките на която заинтересованите страни – особено предприятията, браншовите сдружения и мозъчните тръстове – като цяло сигнализираха за проблема с икономическите заплахи и принудата срещу интересите на ЕС и подкрепиха инструмент за възпиране на равнището на ЕС.

Следващи стъпки

Сега предложението трябва да бъде обсъдено и одобрено от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. То ще бъде разгледано в рамките на обикновената законодателна процедура, при която Парламентът и Съветът ще разработят вътрешно своите позиции, преди да преговарят помежду си в рамките на тристранните обсъждания с помощта на Комисията. През следващите два месеца заинтересованите страни и гражданите могат да предоставят допълнителна обратна информация, за която Комисията ще докладва на Съвета и Парламента.