Новини

Публикуваха за обществено обсъждане Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

На портала www.strategy.bg е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Основна цел на проекта на наредбата е да създаде нормативни условия за определяне и за оразмеряване на необходимия брой паркоместа в УПИ, за определяне на минималните размери на гаражи и места за паркиране на едно МПС, за проектиране на нови видове съоръжения, предназначени за паркиране във вертикално отношение (автоматизирани паркинг системи), както и за определяне на изисквания в изпълнение на Директива (ЕС) 2018/844 и Директива (ЕС) 2014/94.

Проектът може да намерите на следния линк: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6529