Новини

Публикуваха за обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия на сградите и съоръженията

На портала за обществени консултации https://www.strategy.bg/ е публикуван за обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия на сградите и съоръженията. 

Целта на проекта на нормативния акт е прецизирането на текстовете, за които в хода на прилагането им, е установено, че са неточни или непълни и водят до неясноти при техническото им прилагане.

В резултат на промените в нормативния акт ще са налице ясни нормативни изисквания, които ще допринесат за подобряване на инвестиционния процес по проектиране и строителство и едновременно с това ще позволят ефективното осигуряване на достъпна среда.

Проектът можете да намерите тук: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6528