Новини

Парламентът създаде временна комисия за изработване на проект на правилник на Народното събрание

Парламентът създаде временна комисия за изработване на проект на правилник на Народното събрание. За неин председател беше избрана Лена Бориславова от "Продължаваме промяната". За основа ще бъде използван настоящият Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Срокът за предложения за промени в него е до 14 декември, включително.

Временната комисия се състои от 14 народни представители, на паритетен принцип - по двама от всяка парламентарна група. Съставът й беше одобрен с 222 гласа "за".