Новини

Днес е Международен ден за борба с корупцията

Днес е Международният ден за борба с корупцията. Той се отбелязва всяка година на 9 декември от 2004 г. до днес. Провъзгласен от Общото събрание на ООН с (резолюция № A/RES/58/4 от 21 ноември 2003 г.). В този ден през 2003 г. в Мексико е открита подписка за Конвенция на ООН срещу корупцията.

Цел на този международен ден, както се споменава в резолюцията на Генералната Асамблея, е задълбочаване на разбирането за проблемите на корупцията и ролята на Конвенцията за борбата с корупцията.

В резолюцията няма обичайните при такива случаи призиви за масово отбелязване на този ден и провеждането на специални мероприятия. В резолюция на Генералната асамблея се изразява молба към Генералния секретар на ООН да се възложи на Управлението на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) да изпълнява функциите на секретариат на Конференцията на държавите участнички в Конвенцията.

В следващите години в Международния ден за борба с корупцията директорът на UNODC излиза с обръщение. Обикновено с подобно послание по повод други международни дни на ООН излиза с обръщение Генералният секретар на ООН.