Новини

Проведе се работна среща по повод кампанията за събиране на проектни идеи, които ще се реализират в рамките на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по Програмата за трансгранично между България и Република Северна Македония

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП между Република България и Република Северна Македония, г-жа Нина Стоименова проведе работна среща в гр. Благоевград с местните власти, неправителствени организации, музеи, читалища и представители на гражданското общество от Югозападна България във връзка със стартиралата на 9 ноември Кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия, която е част от Програмата.

На срещата бяха представени приоритетите на Програмата за програмния период 2021 – 2027 г. и бяха направени разяснения на поставени въпроси от местните организации.

В края на срещата заместник-министър Стоименова насърчи присъстващите да подадат своите проектни идеи, за да намерят отражение в документите за новия програмен период като на практика се приложи подхода „от долу нагоре“ в процеса на тяхното разработване.

Срокът за набиране на проектни идеи за изпълнение на Интегрираната Териториална Стратегия по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 е удължен до 17.12.2021 г. Повече информация за условията и начина за подаване на проектни идеи са публикувани на интернет страницата на програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/integrated-territorial-stategy-news/launch-campaign-collecting-project-ideas-will-be-implemented