Новини

Започва модернизацията на железопътен възел Пловдив

На официална церемония, с участието на генералния директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски, кмета на град Пловдив Здравко Димитров, председателя на Общинския съвет Александър Държиков,  представители на изпълнителя и строителния надзор, беше даден старт на изпълнението на проект за модернизация на железопътен възел Пловдив. 

Проектът е от стратегическо значение за Пловдив, той ще осигури пряка връзка на южните квартали на града с центъра. Паралелно с това, обектът е част от по-мащабния проект за изграждане на железопътна магистрала от София до Бургас.

Дейностите включват рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура в участъците жп гара Пловдив ​- Пловдив разпределителна - Крумово и Пловдив разпределителна ​– Скутаре, реализация на пътен пробив под жп гара Пловдив, развитие на коловозите на жп гарите, попадащи в обхвата на жп ареала и премахване на съществуващи прелези и замяната им с надлези. Трасето на пробива е съобразено и следва предвиденото в общия устройствен план на гр. Пловдив подземно преминаване от бул. „Васил Априлов“ към бул. „Македония“ под района на гаровия комплекс. Ще бъдат изградени и удобни вертикални пешеходни връзки.

Стойността на договора е 89 028 245,95 лева без ДДС. Изпълнител на договора е Обединение „Проект Пловдив“ ДЗЗД, включващо фирмите „Трейс Груп Холд“ АД и „Балкантел“ ООД.

 Обект „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“ е част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).