Новини

Синдикалната организация на КНСБ в "Автомагистрали-Черно море" АД излиза на протест пред МРРБ на 10 декември

Синдикалната организация на КНСБ в "Автомагистрали-Черно море" АД обявява протест на 10 декември. Това става ясно от съобщение до медиите изпратено от синдиката. 

"На 10 декември, от 11 часа ще се състои пореден протест на работниците в дружеството. Причината отново са все още неиздължените от страна на държавата средства за отдавна приключилия ремонт на участък от магистрала "Тракия". Това води до неплатени заплати и много затруднения за извършване на дейността. Към служителите от "Автомагистрали-Черно море" ще се присъединят и техните колеги от "ИСА 2000", които са поставени в същата ситуация. Протестът ще е пред сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството", пише в съобщението.

Те изпращат и позиция на синдикалната организация, адресирана до президента Румен Радев, служебния премиер Стефан Янев и служебния министър на регионалното развитие Виолета Комитова:
 

ДО: ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГОСПОДИН РУМЕН РАДЕВ

ДО:  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО: ГОСПОЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА, СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


ОТНОСНО: ПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ, ПРИЕТИ И ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СМР НА ОБЕКТ „Обособена позиция № 3 – АМ „Тракия“ на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора с дължина на пътната мрежа 241,904 км, изпълнение на „Ремонтно-възстановителни работи на АМ „Тракия“ от км 168+207 до км 185 –  дясно платно за част „Пътна“ и от км.184+883 до километър 207+864, ляво и дясно платно за движение, част пътна. Общ размер на задължението на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД към:

„Автомагистрали Черно море“ АД -  сума в общ размер на 27 644 902.07 (двадесет и седем милиона шестстотин четиридесет и четири хиляди деветстотин и два лева и седем стотинки ) с включен  ДДС, Персонал 810 човека;

„ИСА 2000“ ЕООД -   18 892 732.60 лв. (осемнадесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди седемстотин тридесет и два лева и шестдесет стотинки) с включен  ДДС, персонал 427 човека.


ПОЗИЦИЯ

 ОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СИНДИКАЛНИЯ КОМИТЕТ  И  559 СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНСБ В „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД,  гр. Шумен, ул. „Алеко  Константинов“ №8,  knsb@amshumen.com         


Уважаеми господин президент,

Уважаеми господин министър-председател,

Уважаема госпожо министър, 

Ние, работещите в „Автомагистрали - Черно море“ АД  Шумен, от края на месец април правим опити да получим заработените средства за работни заплати, обвързани със заплащането от страна на държавата чрез държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, пряко подчинено на министъра на регионалното развитие и благоустройство, за ремонта на автомагистрала „Тракия“ участък Чирпан-Стара Загора, който е в експлоатация от юли 2021 г. Изплащането на работните заплати е обезпечено чрез споразумение между синдикалната организация на КНСБ в дружеството и работодателя.

Към нашите искания от началото на месец септември се присъединиха и работниците и служителите на „ИСА 2000“ ЕООД, които са в същото положение като нас и имат да получават средства за ремонт на лявото платно на Автомагистрала „Тракия“.

 Проведохме множество срещи с екипа на министър Комитова, две срещи в министерство на финансите с участието на служебните министър Василев и  зам.-министър Лорер, проведохме четири национални протеста (13.08.2021 г., 20.08.2021 г., 1.09.2021 г. и 5.10. 2021 г.). Внесохме декларации в Министерски съвет и Президентството, написахме множество писма и декларации до всички институции, имащи отношение към казуса ни. По предложение на служебния финансов министър г-н Асен Василев в решаването му беше включена и Българската банка за развитие, с ръководството на която се проведоха  няколко срещи, но до момента нямаме официален  отговор на нито едно предложение, освен категоричния отказ на „Автомагистрали“ ЕАД да участват в сделка за изкупуване на вземанията от ББР, при положение че нашите работодатели са поели заплащането на всички финансови разходи по сделката, което означава, че нито една държавна институция няма да бъде натоварена с допълнителни разходи. И към момента  Агенция „Пътна инфраструктура“ отказва да приеме документално извършената работа чрез подписване на сертификатите за строително-монтажните дейности. 

В периода октомври – ноември, предвид тежката политическа обстановка и противоепидемичните мерки в страната,  се въздържахме от ефективни синдикални действия, с цел неполитизиране на протестите ни и справедливите ни искания. Опитахме да решим проблема с диалог и преговори, защото очаквахме ПРОМЯНА - промяна в начина на мислене и отговорността  на държавната администрация. Не се получи, бяхме прехвърляни от институция на институция, без ясни ангажименти и без план за действие! В обстановка на непрекъснато растящи цени, на невъзможност за плащане на битовите ни сметки, заеми и жизнено необходимите ни разходи отново бяхме излъгани!

 Липсата на  решение от страна на МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“ доведе до:

  • Забавяне на заработените с честен труд средства за работни заплати от ремонта на Автомагистрала „Тракия“;
    • Принудително спиране на работа във всички звена, поради липса на материали;
    • Периодично спиране на електроснабдяването, доставката на газ, телефони и интернет, поради невъзможност да бъдат заплатени;
    • Поради неизплащането на работните заплати напускат водещи специалисти и квалифицирани работници, машинисти и шофьори;
  • Предстоят масови съкращения, поради невъзможност да се създаде ритмична работа на персонала, да се осигури редовно изплащане на работните заплати и да се обезпечи доставката на материали;
  • Влошаване на финансовото състояние на дружествата – усвояване на застраховки и банкови гаранции за плащане, необслужване на банкови кредити и гаранции, понижаване на кредитния рейтинг;
  • Заплаха за понасяне на санкции по други договори за строителство с възложител АПИ и по-конкретно ЛОТ 32 и ЛОТ 33, изпълнявани по ОП „Регионално развитие“, от всяко едно от двете засегнати дружества, което е цинично и е форма на геноцид към работещите честно хора. По тези два проекта, които фактически са приключили, разплащането е на 30-35%, което съществено задълбочава финансовите ни проблеми.

Търпението ни е изчерпано. Синдикалната организация няма да допусне масови съкращения и освобождаване на персонал поради това, че МРРБ и неговите структури не решават един проблем вече половин година! Цената на бюрократичните спънки няма да я плащат работниците и специалистите в дружеството. 

Настояваме за незабавно разплащане на цялата дължима сума към дружествата на базата на това, че бяха извършени всякакви проверки, без да са констатирани нарушения при дейността ни, и фирмите не са от тези, които са получили авансови суми по ин хаус процедурите. 

На практика целият колектив финансира с неполучените работни заплати и труда си ремонта на отсечката от магистрала „Тракия“.

Синдикалният комитет на разширено заседание на 7.12.2021 г. взе решение да се предприемат синдикални и граждански действия, за да защитим правата си на български и европейски граждани, да получим трудовите си възнаграждения и се осигури ритмична дейност в дружеството.

 С цел избягване на всякакви спекулации, декларираме изрично, че нашите синдикални действия нямат политически характер, а се борим единствено за правото си на труд и заплащане. 

Предприемаме тези крайни действия, защото сме обезверени, лишени сме от възможност да работим и да получаваме реални доходи. Ще допуснете ли приблизително 1500 семейства да посрещнат Коледните и Новогодишни празници в бедност и мизерия? 

Недопустимо е държавата да не се разплаща за извършени, приети и въведени в експлоатация обекти! 

Нашите граждански и синдикални протестни действия ще  продължат до получаване на всички изработени с честен труд средства, за да запазим трайните си работни места!

Ще отстояваме правото си на достоен труд и редовно заплащане! Няма да се откажем!


Поредният ни протест ще се проведе на 10.12.2021 г. пред сградата на МРРБ. Към него ще се присъединят и работниците и служителите на „ИСА 2000“ ЕООД.


Председател на синдикалния комитет в синдикалната организация  на КНСБ в „Автомагистрали Черно море” АД :

Господин Янков

Членове на синдикалния комитет на синдикалната организация на КНСБ в „Автомагистрали Черно море” АД :

Петя Стоянова

Марина Коларова