Новини

Мария Габриел: Повече инвестиции в образование ще предопределят успешното изпълнение на целите ни за следващото десетилетие

Българският еврокомисар Мария Габриел е домакин на Четвъртата европейска среща на върха на ЕС по въпросите на образованието. Най-важното за годината събитие на европейско ниво под надслов „Десетилетие на европейското образование“ обедини представители на широк кръг заинтересовани страни. Във форума участват председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, еврокомисари, министри на образованието на държавите членки, евродепутати, социални партньори, представители на международни организации като ООН и УНИЦЕФ.

 

Следващото десетилетие се формира сега – от знанията, уменията и промените, които ще направим във връзка с цифровия и екологичен преход. Визията ни е амбициозна. Искаме да превърнем европейското образователно пространство в реалност до 2025 г. Подходът ни е цялостен, адресиращ мерки във всеки един етап на образователния процес от ранна детска възраст през началното, средното и висшето образование до възможностите за преквалификация и учене през целия живот. Важно е да осигурим достъп до висококачествено цифрово образование за всички и умения свързани със „зеления“ преход“. Това включва развитие на инфраструктурата и свързаността, но също така повишаване на уменията на учащите се и учителите в областта на цифровите технологии и изменението на климата", заяви при откриването на форума Мария Габриел.

 

Българският еврокомисар информира, че в началото на 2022 г. ще представи Европейска стратегия за висшето образование, основаваща се на връзките между съвременното иновативно преподаване, високите постижения в науката и реализирането им в обществото в полза на гражданите. Стратегията има за цел да обхване над 5000 висши учебни заведения в цяла Европа.  Водещи принципи са транснационалното сътрудничество, научните постижения, приобщаването и иновациите. Комисар Габриел наблегна на основните й инициативи. „Сред акцентите в стратегията ще бъдат правен статут за европейските университетски алианси, който да им позволи по-ефективно да обединяват ресурси, капацитет и дейности. Ще работим с тях за европейска диплома, признаваща опита в областта на висшето образование, който студентите получават. Стремим се да осигурим по-цифрово и екологосъобразно висше образование, осигуряващо високи постижения с приобщаващ подход. Разполагаме с инструментите за това - програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“. От всички нас ще зависи следващото десетилетие да бъде даващо импулс за изграждането на модерни и устойчиви образователни системи“, отбеляза комисар Габриел.

 

В рамките на отделните сесии участниците обсъдиха въпроси от ключово значение като например, водещата роля на учителите за подготовката за бъдещите работни места и издигане престижа на учителската професия, прилагане на общ европейски подход за интегриране на екологичната устойчивост в системите на образование и обучение, как да се инвестира по-ефективно, така че образованието да предоставя нужните умения.