Новини

От днес жителите на 4 столични района имат възможност да заявят промяна на постоянен и настоящ адрес изцяло онлайн

От днес жителите на район Средец (заедно със Студентски, Слатина и Витоша, като пилотни райони) имат възможност да заявят промяна на постоянен и настоящ адрес изцяло онлайн https://address.sofia.bg/bg. За стимулиране на този дистанционен метод, през първите три месеца няма да се събира такса за услугата.
Заради изискванията за ограничен брой хора в помещението на фронт офиса и четирикратната дезинфекция всеки ден, на моменти пред сградата се струпват хора. Надявам се тази нова възможност, в допълнение към близо 30-те вече налични електронни услуги да е полезна алтернатива.