Новини

Ръст на вноса и износа на България с над 20% през първите десет месеца на 2021 г. отчита НСИ

Българският общ износ и внос на стоки към и от Европейския съюз и трети страни нарасна рязко през първите десет месеца на 2021 г., показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), които потвърждават по-нататъшното преодоляване на негативно въздействие на коронавирусната пандемия върху международната търговия на нашата държава въпреки новите Covid вълни в България, Европа и света. През октомври общият български износ нараства на годишна база с 22% до 6,0732 млрд. лева, докато общият внос в нашата страна се повишава с 20,71 до 6,8495 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо през октомври обаче остава отрицателно и е в размер на 776,3 млн. лева. За първите десет месеца на настоящата година общият износ на България се увеличава с 23% до 55,8036 млрд. лева спрямо същия период на 2020 г., докато вносът на стоки в нашата страна се повишава с 25,6% до 61,802 млрд. лева, а общото външнотърговско салдо за периода януари - октомври 2021 г. е на дефицит от 5,9984 млрд. лева. Износът на стоки от България в посока страните от ЕС се повишава през октомври с цели 27% спрямо година по-рано, а към трети страни нараства с 11,9%, докато вносът от Европейския съюз се увеличава с 22,7%, а от трети страни се увеличава със 17,9 на сто. За първите десет месеца на 2021 г. износът на стоки в посока ЕС се повишава с 24,1% спрямо същия период на 2020 г., а към трети страни с 20,8. В същото време вносът в България през периода януари - октомври 2021 г. от ЕС нараства с 25%, а от трети страни с 26,4 на сто.