Новини

Извънредно заседание на 47-ото Народно събрание (на живо)

Председателят на Народното събрание Никола Минчев свиква извънредно заседание на парламента от 13.00 часа. Разпореждането на председателя на парламента е на основание чл. 78, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 40, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.


По-рано в деловодството на парламента беше внесено искане от народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание на 13 декември. В предложения и утвърден с разпореждането на председателя на Народното събрание дневен ред са включени три точки – избиране на министър-председател на Република България, приемане на структура на Министерския съвет и избиране на Министерски съвет.