Новини

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Министър-председателят Кирил Петков и членовете на кабинета проведоха първо правителствено заседание, на което бяха приети изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Промените отразяват новата структура на МС, приета с решение на Народното събрание от 13 декември 2021 г. Съгласно правителственото постановление Министерският съвет се състои от: министър-председател на Република България; заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите; заместник министър-председател по ефективно управление; заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията; заместник министър-председател по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството; заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите; министър на образованието и науката; министър на вътрешните работи; министър на отбраната; министър на здравеопазването; министър на транспорта и съобщенията; министър на иновациите и растежа; министър на културата; министър на труда и социалната политика; министър на земеделието; министър на туризма; министър на външните работи; министър на енергетиката; министър на спорта; министър на правосъдието; министър на електронното управление. Заместник министър-председателите и министрите ръководят министерства, с изключение на заместник министър-председателя по ефективно управление. При осъществяване на своите функции в определения му ресор заместник министър-председателят по ефективно управление се подпомага от дирекция „Модернизация на администрацията“ и от дирекция „Добро управление“.