Новини

Обновяват историческата част на Цар Борисовата градина в София с евросредства

Столичната община ще обнови историческата част на Цар Борисовата градина с евросредства. Те ще се осигуряват от ОПРР 2014-2020. Ще бъдат инвестирани над 10 млн. лв., от които 9 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Предстои избор на изпълнител на дейностите, които ще се изпълняват. На представянето на идейния проект присъстваха зам.-кметът на СО по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Десислава Билева, кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков, ландшафтен архитект Росен Гурков, автор на проекта за обновяване на парка, ландшафтен архитект Димитър Занчев, директор на дирекция „Зелени системи“ в СО, Милена Васева, директор на Дирекция „Паркове и градини“, общински съветници и др. В проекта се предвижда да бъдат реновирани настилките на алеите в историческата част на парка. Предвижда се като настилка отново да се използва асфалт, който ще бъде кантиран с павета. Изпълнителят ще трябва да възстанови алпинеума. Ще бъдат поставени шахматни маси в близост до Братската могила на мястото на съществуващата лятна читалня. Братската могила също трябва да бъде реновирана. Планирано е да бъдат ремонтирани езерото с лилиите и езерото с патиците. В първия обект ще бъде възстановен фонтанът, който трябва да е с височина от 8 м. Изцяло обновени ще бъдат водопроводните и канализационните съоръжения, поливната система на зелените площи както и всички чешми, влизащи в обхвата на ремонта. Планирано е ремонтиране и разширяване на алейното осветление. Предвижда се да бъдат поставени 120 нови стълба като ще бъде инсталирано и видеонаблюдение. В обхвата на ремонта влиза възстановяването на скулптурната украса на парка. По време на реализирането на дейностите градината ще може да бъде посещавана от жителите и гостите на София.