Новини

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Европейския съвет на 16 декември

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 16 декември 2021 г. в Брюксел. Държавните и правителствени ръководители ще обсъдят темите COVID-19, управление на кризи и устойчивост, цени на енергията, сигурност и отбрана, външни аспекти на миграцията, външни отношения.

Лидерите ще направят преглед на епидемичната обстановка, като ще обърнат специално внимание на разпространението на новия вариант на вируса - „Омикрон“, процеса на ваксиниране, валидността на цифровия COVID-19 сертификат, международното сътрудничество за противодействие на пандемията и споделянето на ваксини с трети страни. България отчита необходимостта от продължаване координацията на ниво ЕС. Подходът и занапред следва да бъде основан на баланс между решенията, приемани на европейско и национално равнище, съобразно компетентността, с достатъчно гъвкавост за държавите членки относно прилагането на национални мерки.

Във връзка с цените на енергията ще бъдат отчетени постигнатите резултати след проведените дискусии на Европейския съвет през октомври 2021 г. и ще бъдат обсъдени последващите действия. Българската страна продължава да следи с подчертано внимание развитието на ситуацията и оценява усилията на ниво ЕС за справяне с нестабилността на цените на енергията. Считаме, че решаването на този въпрос в Европа, изисква дебат и координирани действия на равнище ЕС. Необходимо е ясно планиране и изпълнение на климатичните амбиции, с оглед запазване на доверието в зеления преход и конкурентоспособността на европейската икономика. България ще продължава да настоява за включването на ядрената енергия и природния газ в обхвата на допълващия делегиран акт по таксономията.

По темата за външните аспекти на миграцията България изразява подкрепа за следвания до момента подход за работа с приоритетни трети страни в областта на миграцията. Подкрепяме всеобхватен и балансиран географски подход към финансирането на миграцията, който да обхваща всички миграционни маршрути. В частта външни отношения основен фокус ще бъде поставен върху Беларус и Украйна. Лидерите ще обсъдят и подготовката на Срещата на върха EC-Африкански съюз (17-18 февруари 2022 г.).

След заседанието на Европейския съвет ще се проведе Среща на върха на държавите от Еврозоната в приобщаващ формат. Лидерите ще направят преглед на икономическата ситуация и перспективите за икономически растеж в ЕС и ще обсъдят актуалното състояние на работа по изграждане на Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари.