Новини

Общинските съветници актуализираха бюджета на София

Столичният общински съвет днес прие предложението ми за актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г. с 6,6 млн. лв. Средствата са необходими за осигуряване на нормалното функциониране на градския транспорт и за поддържане на чистотата в града.
Заради завишените цени на горивата и електроенергията, намалените приходи от дейността и налаганите през годината противоепидемични мерки, общинските транспортни дружества изпитват остър недостиг на средства. В държавния бюджет са предвидени 40 млн. лв. за допълнително финансиране на превозвачите в цялата страна, но тази помощ едва ли ще бъде получена до края на настоящата календарна година. Затова Столична община отпуска още 3,5 млн. лв. за транспортните дейности през т.г.
Допълнителни 3,1 млн. лв. за почистването на града особено през зимния период са необходими също заради извънредните разходи по предотвратяване на разпространението на заразата от COVID-19.