Новини

Всеки първи петък от месеца ще бъде за блиц и редовен парламентарен контрол

Блицконтролът на министър-председателя и вицепремиерите вече ще бъде в първия петък на месеца от 9.00 часа, решиха депутатите, които приеха текстове от проекта на правилник на 47-ото Народно събрание.
Досега блицконтролът беше всеки първи четвъртък от месеца от 12.00 часа.
В първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание, записаха депутатите по предложение на "Продължаваме Промяната".
Редовният парламентарен контрол остава всеки петък от 11.00 часа.