Новини

Продължава санирането в Белоградчик

В момента община Белоградчик реализира три проекта за енергийна ефективност на общо 15 многофамилни жилищни сгради. „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради находящи в ж.к. Здравец № 1-7 и № 8-11, ул. Цар Иван Асен I №14 и №27" . 
Другата групи сгради се намира на бул. Съединение № 23, ул. Отец Паисий №1-3, ул. Княз Александър Батенберг № 1, № 2, № 4 и № 8. 
А третата група многофамилни жилища е на улиците „Любен Каравелов“ и  „Белоградчишки проход“. 
По време на изпълнение на строителството ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до достигане на клас на енергопотребление “В“. Изпълняват се и  мерки по конструктивно възстановяване/усилване, както и изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. На практика тези дейности са свързани с топлинно изолиране на външни стени на сградите, пода и покрива, подмяна на дограмата. 
Задължителни са и мерки от част „Електро” и „Пожарна безопасност” от инвестиционен проект, предава БНР.  
Обща цел на проектите е да допринесе за намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот. От реализацията на проектните дейности ще са облагодетелствани не само собствениците на самостоятелни обекти в сградите, но и живеещите в околните сгради, тъй като подобряване на външния облик и цялостната визия на обектите на интервенция ще се създадат условия за по-добър живот, комфорт и повишаване качеството на жизнената среда. 
Предвидените дейности за изпълнение са в съответствие с предписаните мерки в енергийни и технически обследвания за отделните сгради, водещи до подобряване както на цялостните енергийни характеристики на сградите, така и подобряване по отношение на конструктивна устойчивост. 
Обща стойност на договорите за безвъзмездна финансова помощ за трите проекта е 4 186 107,00 лева. Срокът за изпълнение на проектите е до 01.03.2023 г.