Новини

През следващите 12 месеца работодателите ще имат нужда от 108 487 специалисти с квалификация, като най-търсени ще са строителите и машинните оператори

От 193 792 работници и специалисти с умения и знания в различни професионални направления ще има нужда българският бизнес през следващите 12 месеца. Това показват резултатите от приключилото второ (есенно) за 2021 г. национално представително анкетно проучване сред активните работодатели в България за потребностите им от работна сила в краткосрочен план, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта, съобщава БТА.

Изследването се провежда съвместно от Агенцията по заетостта и Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Събираната информация се отнася за търсенето на работна сила, както през предстоящите 12 месеца, така и за следващите три-пет години. От 2020 г. в анкетната карта са включени и въпроси, касаещи влиянието на COVID-19 върху търсения персонал.

В есенното проучване са се включили 4325 работодатели при близо 395 хиляди активни предприятия по данни на Националния статистически институт. По икономическа дейност най-много са участвалите работодатели от сектор "Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство" - 37 процента, следвани от секторите "Индустрия" и "Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване" - с по 14,6 процента. Най-голям е делът на фирмите в големите индустриални центрове - София-град, Пловдив, Варна, Бургас, а най-малък - в областите Видин, Силистра, Търговище и Разград.

Според резултатите от проучването 46 924 работодатели имат намерение да наемат нов персонал през следващите 12 месеца. В сравнение с допитването от година по-рано - през септември 2020 г., техният брой се е свил с 14,5 процента.

През следващите 12 месеца работодателите ще имат нужда от 108 487 специалисти с квалификация, като най-търсени ще са шивачите, машинните оператори, строителите, работниците в хранително-вкусовата промишленост, операторите в производството на облекло, заварчиците, работниците в озеленяването, оперативните счетоводители. От други 43 710 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае българският бизнес, като най-търсените професии ще са: медицински сестри, шофьори, учители, лекари, строителни инженери, специалисти по Информационни и комуникационни технологии. В сравнение с година по-рано броят на търсените висшисти се е свил с 2,4 процента. Не се отчита промяна в най-търсените специалисти с правоспособност или висше образование. Общо 41 595 са работниците без специалност, които ще са нужни в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, като се отчита нарастване на търсенето на годишна база с 8,1 процента.

Общо 72,2 на сто или 33 879 работодатели заявяват, че срещат трудности при намиране на подходящ персонал. За сравнение, техният дял е с 5.4 пункта повече от този на заявилите, че срещат трудности преди година. Най-сериозни затруднения работодателите имат при намиране на продавач-консултанти, машинни оператори, шивачи, оперативни счетоводители, строители, докато преди година тези професии са били: готвачи, отново продавач-консултанти, електротехници, заварчици, търговски представители и строители.

Основната форма на заетост през следващата една година ще е на постоянен договор и пълен работен ден, което заявяват 78,8 на сто от работодателите. Дистанционна работа и работа от вкъщи биха предложили по-малко от 700 работодатели.

През следващите три-пет години най-търсени ще бъдат специалистите с висше образование от областите Икономика, Администрация и управление и Информатика и компютърни науки, докато търсенето на специалисти със средно образование най-често ще е по специалностите Търговия на едро и дребно, Строителство и Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи.

Най-важната компетентност, която работодателите очакват от търсения персонал, е общуване на роден език, следвана от инициативност и предприемачество, и дигитална компетентност.

В 11 от 28 области заявените потребности от работна сила са по-малко от регистрираните безработни, докато в останалите 17 необходимостта от специалисти и работници надвишава броя на регистрираните в бюрата по труда търсещи работа. В област Бургас потребностите от работна сила надхвърлят 2,7 пъти броя на регистрираните безработни, в София-столица нуждите са 2,3 пъти повече. В област Шумен потребностите от работна сила са едва на 35 на сто от наличните регистрирани безработни, в Ловеч нуждите са на 44 на сто от свободната работна сила.