Новини

Административна сграда в „Лозенец“ ще бъде превърната в училище

Столичната община обяви обществена поръчка за превръщането на административна сграда в район „Лозенец“ в училище. Дейностите ще бъдат възложени на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор). Зданието е административна сграда, строена в началото на 90-те години на XX- ти век и пусната в експлоатация през 1999г. Общата РЗП е 2 260,00 кв. м. и има изключително сложна форма. Изпълнителят трябва да извърши проектиране, упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството, както и предвидените строително-монтажни дейности. Планирано е да бъдат инвестирани 2 583 333,33 лв. без ДДС. Оферти могат да бъдат подавани до 18 януари. https://app.eop.bg/today/171781