Новини

Община Перник започва изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения

Община Перник започва изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, съобщиха от администрацията. Обявена е обществена поръчка на стойност 2 033 333,33 лв. за строителство на осем обекта, които са част от водния цикъл на Перник. Съществуващият битов колектор, отвеждащ водите от източната част на кв."Ралица", е напълно компрометиран и отпадните води се изливат свободно. Предвижда се ремонт на битова канализация в разположения под него квартал "Христо Ботев" по протежение на 430 м до пътя за Радомир и на един от подлезите в центъра на града. Участък между улиците "Рашо Димитров" и "Юрий Гагарин" се наводнява при обилни валежи. Поради равнинния терен прилежащите имоти се заливат с повърхностни води, което налага отводняване на района с дъждовна канализация. Тя ще бъде с дължина около 400 м, по трасето са предвидени десет дъждоприемни оттоци. На ул. "Рашо Димитров" ще бъде обновена и съществуващата канализация. Тя е строена преди повече от 60 години и е изключително стара, износена и нефункционираща. Запушванията са ежедневни и при валеж прилежащите имоти се заливат с отпадни води. В кв. "Ралица" улица "Палма" е неблагоустроена и има само над 50-годишен водопровод, който ежедневно аварира. Той ще бъде подменен, ще се изгради и 700 м битова канализация. Ще бъде изместен съществуващият от Витоша водопровод в пернишкия квартал "Църква". Той минава през застроени имоти под масивни жилищни сгради, което е опасно и създава проблеми за експлоатацията му. Предвидени са ремонтни дейности и по водопроводите по улиците "Йордан Лютибродски" и "Станке Димитров", също в кв. "Църква". Общата дължина на включената в обхвата на поръчката ВиК мрежа е 3300м, от които канализационна мрежа - 2000 м и водопроводна мрежа - 1300 м.