Новини

Европейската комисия търси мнения за изготвянето на Европейски закон за свободата на медиите

Европейската комисия Комисията започна консултации относно предстоящото си предложение за Европейски закон за свобода на медиите — забележителна инициатива, обявена от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2021 г., която цели да се гарантират плурализмът и независимостта на медиите на вътрешния пазар на ЕС. Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви: "Всеки ден виждаме опити от страна на правителства или частни групировки да оказват натиск върху медиите. Крайно време е да постигнем съгласие относно общи гаранции на равнище ЕС за защита на независимостта и плурализма на медиите, така че журналистите да могат да вършат работата си и да информират гражданите без страх или благосклонност. През следващите месеци ще проведем широки консултации, за да предложим най-добрите решения". Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави: „С оглед на значителните промени в медийния сектор се нуждаем от силен механизъм за повишаване на прозрачността, независимостта и отчетността във връзка с действия, засягащи контрола и свободата на печата. Нашата задача — или още повече Вашата задача днес — е да ни помогнете да допълним нашия законодателен арсенал, за да защитим целостта и независимостта на медийния пазар в ЕС и да гарантираме, че свободата и плурализмът на медиите остават стълбовете на нашите демокрации.“ Всички заинтересовани страни се приканват да участват в поканата за представяне на мнения, публикувана днес на портала „Споделете мнението си“ на всички езици на ЕС. Те могат да изразят мнението си относно описанието, което Европейската комисия дава на инициативата и обяснението защо тя е необходима и какво цели да постигне. Мнения могат да се изпращат до 21 март 2022 г. Тази покана за представяне на мнения ще бъде последвана от открита обществена консултация, която представлява подробно проучване. То ще бъде публикувано през януари 2022 г. и ще бъде отворено в продължение на няколко седмици. Планира се Европейският закон за свобода на медиите да бъде приет през третото тримесечие на 2022 г. Той ще се основава на преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги и ще е част от усилията на ЕС за укрепване на демокрацията, осъществявани в рамките на Плана за действие за европейската демокрация. Той ще допълни и Плана за действие в областта на медиите и аудио-визията, който се съсредоточава върху жизнеспособността, устойчивостта и цифровата трансформация на медийния сектор.