Новини

Министър Събев: Създаваме условия за възход на въздушната индустрия

Започваме да работим за създаването на условия за възход на въздушната индустрия, като част от транспортната система на страната. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев в Народното събрание по време на среща с депутати, представители на авиационния сектор и ръководствата на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, ДП „Ръководство на въздушното движение“, както и на Държавния авиационен оператор. „Това са първите стъпки, които правим с част от авиационния бизнес, с което поставяме началото на едно дългосрочно сътрудничество. Предстоят още срещи с всички организации от въздухоплавателната индустрия, за да начертаем приоритетите и спешните въпроси, които стоят пред нас. Ще работим прозрачно и открито при решаването на стратегически важни за авиационния транспорт въпроси. Ще използваме нов икономически подход, при който всички компании ще бъдат третирани еднакво. Нашата цел е да развиваме всички транспортни сектори, така че да постигнем по-добра транспортна свързаност“, отбеляза министър Николай Събев. По време на разговорите беше поставен въпросът за отпускането на финансовата помощ от 60 милиона лева, за подпомагане на авиационните превозвачи. Министърът посочи, че средствата са прехвърлени към бюджета на министерството. След приключване на процедурата по одобрение на помощта от Европейската комисия ще започне кандидатстването и отпускането на средствата към превозвачите. „Българската държава е предвидила възможност за подпомагане на сектора, но това трябва да стане спазвайки изискванията на европейското законодателство“, допълни Николай Събев. По отношение на подобряването на работата на администрацията министър Николай Събев заяви, че се работи за повишаване ефективността на администрацията, така че всичко да става по-бързо и прозрачно. „За да се справим с този въпрос е необходимо в сътрудничество с бизнеса да бъде прегледана цялата система, за да се вземат най-добрите решения за развитие на българската авиация“, каза още министърът.