Новини

Резюме на Програмата за сътрудничество с Република Турция 2021-2027

На http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/sea-report-news/startirane-na-konsultacii-po-doklada-za-ekologichna-ocenka-po-programata-za е публикуван за консултации Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027.

Програмата ще допринася за постигането на две от политическите цели на ЕС –  По-зелената Европа и Европа, по-близка до гражданите. Ориентирана е и към специфичната за Интеррег цел за по-безопасна и по-сигурна Европа

Дейностите са програмирани в 3 основни приоритета: Щадящ околната среда трансграничен регион; Интегрирано развитие на трансграничния регион и По-сигурен трансграничен регион.

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на варианта на Програмата, което е публикувано на  https://www.namrb.org/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariia-turciia