Новини

Европейската комисия представи днес две предложения, свързани с европейското данъчно законодателство

Европейската комисия представи днес две предложения, свързани с европейското данъчно законодателство. Комисията предлага промени, насочени към предотвратяване на злоупотребата с дружества "пощенски кутии", както и за въвеждане на минимален данък от 15 на сто за многонационалните дружества, предава БТА. Фирмите в ЕС с минимална или никаква икономическа дейност следва да не могат да се възползват от данъчни предимства, предвижда предложението. Мярката цели защита на равнопоставените условия на конкуренция и на обикновените данъкоплатци от допълнителна финансова тежест заради избягването на данъчните задължения на фирмите, обяснява ЕК. Дружествата "пощенски кутии" може да имат полезни търговски функции, но някои международни групи и физически лица злоупотребяват с тези възможности за целите на агресивното данъчно планиране или за отклоняване от данъчно облагане, се посочва в съобщението. Някои предприятия насочват финансовите потоци към фиктивни дружества в юрисдикции, които нямат или прилагат много ниски данъци, или където плащането на данъци лесно може да бъде избегнато. Някои хора могат да използват фиктивни дружества, за да защитят имущество от данъчно облагане, се допълва в мотивите. Предвижда се, ако бъде прието, предложението да влезе в сила на 1 януари 2024 година. Догодина ЕК ще предложи големи многонационални дружества да публикуват ефективни данъчни ставки, в които да се посочват и криптоактивите. ЕК предложи днес и правила за въвеждане на минимална данъчна ставка от 15 на сто за глобалните дейности на големи многонационални групи. Това предложение се придържа тясно към споразумението на ОИСР/Г-20 за справяне с данъчните предизвикателства, свързани с цифровизацията на икономиката. Споразумението е подкрепено от 137 държави и съдържа правила за изчисляване на данъчната ставка, за да се прилага правилно в ЕС. Предложените правила ще се прилагат за всяка голяма група (вътрешна или международна), с дружество майка или дъщерно дружество, намиращи се в държава от ЕС. Ако минималната ефективна ставка не е наложена от държавата, където е установено дружеството, което плаща ниски данъчни ставки, съществуват разпоредби за държавата на дружеството майка да прилага допълнителен данък. Предложението предвижда ефективно данъчно облагане в случаите, когато дружеството майка се намира извън ЕС, в държава с ниски данъчни ставки, която не прилага равностойни правила, се посочва в съобщението на ЕК. Допълва се, че са предвидени изключения. За да се намали въздействието върху групите с реална стопанска дейност, дружествата ще могат да изключат сума на доходите, равна на 5 на сто от стойността на материалните активи и 5 на сто от заплатите. Правилата предвиждат изключване на минимални суми печалба, за да се намали тежестта, свързана със спазването на някои изисквания. Това означава, че когато средната печалба и приходи на многонационална група в дадена юрисдикция са под определени минимални прагове, този доход не се взема предвид при изчисляването на ставката, пояснява комисията. В съобщението се отбелязва, че догодина ЕК ще предложи преразпределяне на правата на данъчно облагане. До края на 2023 г. ще бъде представено ново предложение за данъчно облагане на дружествата в ЕС, чиято цел ще бъде намаляване на административната тежест и отпадане на данъчните пречки.