Новини

Одобрени са близо 4,5 млн. лв. за възстановяване на непредвидени разходи за преодоляване на последиците от бедствия

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. С Постановлението се одобряват 4 503 865 лева за възстановяване на непредвидени разходи, извършени за провеждането на спасителни и аварийно-възстановителни работи и за преодоляване на последиците от бедствия. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.