Новини

Следващо поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС

Днес Комисията представи предложение за определяне на следващото поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС, което включва три нови източника на приходи: първият се основава на приходите от търговията с емисии (схемата за търговия с емисии), вторият — на ресурсите, генерирани чрез предложения механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите, а третият — на дела на остатъчните печалби на мултинационалните компании, които ще бъдат преразпределяни към държавите от ЕС съгласно неотдавнашното споразумение на ОИСР/Г-20 относно преразпределянето на правата на данъчно облагане („първи стълб“). При нормален ритъм се очаква в периода 2026—2030 г. в бюджета на ЕС да постъпват средно до 17 милиарда евро на година от тези нови източници на приходи. Предложените днес нови собствени ресурси ще помогнат за изплащането на средствата, набрани от ЕС за финансиране на компонента на NextGenerationEU за безвъзмездна подкрепа. С новите собствени ресурси следва също така да се финансира Социалният фонд за климата. Този фонд е съществен елемент от предложената нова схема за търговия с емисии, обхващаща сградите и автомобилния транспорт, и ще допринесе за това никой да не бъде изоставен при прехода към декарбонизирана икономика.