Новини

Нова е-услуга за продължаване изплащането на наследствени пенсии е достъпна на Портала egov.bg

 На Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“- egov.bg е публикувана нова е-услуга -"Продължаване срока за изплащане на наследствените пенсии след представяне на документ за учащ". Услугата е достъпна в раздел "Доставчици на услуги" - "Други, създадени със закон"- НОИ. За да заявите електронно услугата, е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ. Необходимите документи са заявление и документ от учебното заведение, доказващ качеството на учащия се. Същият следва да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) на учебното заведение. След удостоверяване качеството на учащия, се продължава изплащането на отпуснатата наследствена пенсия от НОИ. Не се заплащат такси за е-услугата.