Новини

Втори инвеститор представи намеренията си за завод за отпадъци в Ямбол

Как Ямбол да се справи с отпаъците, които всеки ден самите граждани произвеждат и които затрупват града. Това беше темата на общественото обсъждане, проведено на 23 август по инициатива на председателя на Общинския съвет инж. Наско Стефанов, съобщи "Тунджа инфо". Пред събралите се граждани и общински съветници инж. Стефанов припомни, че община Ямбол със средства от европейски фондове разработи проект за изграждане на регионално депо. В него се предвижда сегашната площадка на сметището край Хаджидимитрово да бъде разширена и там да се събират отпадъците на 5 общини – Ямбол, Тунджа, Сливен, Стралджа и Нова Загора. Според проекта, Ямбол трябва да увеличи сегашните си дългове с още 3 млн.лв., за да бъде изградена само 1 клетка от това депо, която по мнение на експерти ще бъде запълнена само за 2 години и половина.

Предвид опасенията на граждани, че с това депо се залага една екологична бомба не само за сегашните жители, а и за бъдещите поколения, Общинският съвет взе решение да не позволява общината да тегли кредити и да кандидатства за финансиране, докато гражданите не изразят своето съгласие за това чрез референдум.

По настояване на постоянните комисии към Общинския съвет, беше поискано становище и на независими експерти. Оказа се, че опасенията на съветниците и гражданите наистина са били основателни.

Арх. Любомир Пеловски, член на УС на Съюза на българските архитекти, ексминистър на МРРБ, е категоричен, че избраната  площадка  практически не  отговаря на изискванията за голямо регионално депо  и като размери и като отдалеченост от други активности – производствени или обитаване и следва да се проучи нова по-подходяща. Така избраната площадка конфронтира в основни пунктове със заключенията на Европейската федерация за управление на отпадъци и екология, направени по приложение на Директивата за сметищата на 18 март 2011.

Проф. д-р Мария Златева – независим експерт към НПО „Федерация Интереко 21”, международен експерт по обработка на отпадъците, експерт на института „Политика за земята” към Белия дом, Вашингтон, също констатира редица нарушения на  изискванията в българското и европейското  законодателства  при разработването на проекта за регионално депо край Хаджидимитрово. Според нея министърът на Министерство на околната среда и водите е необходимо да издаде Заповед за отмяна на комплексното разрешително, да се проверят от компетентни лица и институции фактите, обект на толкова много нарушения и възражения и се разкрие нова процедура за ОВОС, който да отговаря на новите условия и чак тогава да се изработи подробен устройствен план на заданието „Регионално депо гр. Ямбол”.

Експертният екип в състав: Дончо Иванов, председател на Управителен съвет на ГС”Хармония”, член на Комитета по наблюдение на Оперативна програма „Околна среда”, член на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ и член на Българска асоциация по водите, посланик Христо Халачев, зам.-председател на Експертен съвет на Коалиция за устойчиво развитие и проф. д-р Пенчо Пенчев, председател на Институт за устойчиво развитие, препоръчват на ОбС - Ямбол да прекрати работата по сегашната процедура, да я ревизира с оглед отстраняване на несъвършенствата, грешките и злоупотребите и да започне нова по изискванията на екозаконодателството на страната, евродирективата за съхранение и третиране на отпадъци, политиките на ООН и конвенциите по които България е страна. Експертите предупреждават, че досега са похарчени нецелесъобръзно и незаконосъобразно по Техническа помощ средства на европейските данъкоплатци, които при одит на проекта ще трябва да се възстановят. Не бива това да се допусне и при одита на вече реализиран прооект със средства на европейските данъкоплатци, на национално финансиране и на самофинансиране от петте общини, без реален ефект за съвременно третиране на ТБО в региона.

Като алтернатива на регионалното депо в Общински съвет Ямбол до този момент са постъпили 4 инвестиционни намерения за изграждане на завод за преработка на отпадъци. Едното от тях – на фирма „Ивимекс” беше представено от инвеститорите пред ямболската общественост преди седмици.

На 23 август г-жа Соня Варникова и г-н Иван Колчаков, представители на „Adaptive ARC”, представиха друга технология – отново разработка на НАСА, която от години се използва в предприятията в САЩ и Мексико. Става въпрос за мобилна система за обезвреждане на отпадъци, която работи на принципа на студена плазмена газификация. Електродъговият плазмен процесор може да преработва на ден до 25 тона отпадъци – биологични, строителни, от селското стопанство, включително опасни и отпадъци от болници. При този процес на студена плазмена газификация се образува чисто гориво, наречено синтетичен газ, който може да се използва за добив на електричество, течни горива, етанол и тор.

С тези презентации, Общински съвет – Ямбол дава възможност на гражданите сами да изберат какво да правим с отпадъците си. Трябва да решим кое е по-доброто за нас – просто да трупаме боклука или да го преработваме и да печелим от него, каза председателят на ОбС Наско Стефанов. Той изрази съжаление, че освен главния архитект на общината, друг представител на общинската администрация, както и самият кмет не са се отзовали на поканата. Надявам се екипът на кмета да не използва тези дискусии за излишно политизиране на проблема с отпадъците, защото не това е целта ни. Този проблем засяга всички жители на град Ямбол, независимо от техните политически пристрастия, защото става въпрос не само за опазването на околната среда, а и за нашето здраве, за здравето на децата и внуците ни, категоричен беше инж. Стефанов.